КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

Изготвяме авторски рекламни текстове за изграждане и подпомагане на корпоративния имидж.

Предлагаме изработка и дизайн на фирмено лого, както и цялостна стратегия за изграждане на корпоративна идентичност.